లాస్ ఏంజెల్స్ తెలుగు అసోసియేషన్ (LATA) సభ్యులు, కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులు, దాతలు ఇంకా అందరికీ లాటా కార్య వర్గం మరియు బోర్డు అఫ్ డైరెక్టర్స్ తరుపున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అదే విధంగా గ్రేటర్ లాస్ ఏంజెల్స్ లో నివాసముంటున్న ప్రవాస తెలుగు వారు మరియు ప్రవాస భారతీయులందరు మీ బంధుమిత్రులతో, సుఖ సంతోషాలతో, ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలని, మనసారా కోరుకుంటూ...

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!!!